Tin tức

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019:

Thứ hai,

ngày 02

Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Thứ ba,

ngày 03

Thường trực Huyện ủy tiếp dân.

Thứ tư,

ngày 04

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở huyện về tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ năm,

ngày 05

Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Thứ sáu,

ngày 06

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ hai,

ngày 09

Sáng: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Thứ ba, tư,

ngày 10, 11

Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác tiếp dân và giải quyết kiến nghị của dân đối với một số cơ sở.

Thứ năm,

ngày 12

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự giám sát Đảng ủy Quân sự huyện theo Quyết định số 1278-QĐ/HU, ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự giám sát Đảng ủy Công an huyện theo Quyết định số 1277-QĐ/HU, ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu,

ngày 13

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 9/2019.

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Thứ hai,

ngày 16

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Thứ ba,

ngày 17

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Thứ tư,

ngày 18

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 9/2019.

Thứ năm,

ngày 19

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu,

ngày 20

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở sở sở của huyện quý III/2019.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Dân vận quý III/2019.

Thứ hai,

ngày 23

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng quý III/2019.

Chiều:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp trực tuyến về đánh giá công tác phòng, chống ma túy quý III/2019.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 9/2019.

Thứ ba,

ngày 24

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

Chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ tư

ngày 25

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ và Công đoàn khối Huyện ủy tháng 9/2019.

Thứ năm, sáu,

ngày 26, 27

Thường trực Huyện ủy dự Hội thi báo cáo viên giỏi tại huyện.

Thứ năm,

ngày 26

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 9/2019.

Thứ sáu,

ngày 27

Sáng:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 33.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện quý III/2019.

Thứ hai,

ngày 30

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện quy định về giám sát đầu tư cộng đồng, do Mặt trận huyện tổ chức.

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực tháng 9/2019.

Kèm theo file.