Tin tức

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019:

Thứ hai,

ngày 02

Thường trực Huyện ủy tiếp dân.

Thứ ba,

ngày 03

Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ tư,

ngày 04

Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, nhiệm kỳ IV(2019-2024).

Thứ năm,

ngày 05

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, phân loại năm 2019.

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Văn phòng Huyện ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời điểm cuối năm 2019.

Thứ sáu,

ngày 06

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về thông tin thời sự quý IV/2019.

Thứ hai,

ngày 09

Cả ngày: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về tổng kết 04 năm (2016 – 2019) công tác Văn phòng cấp ủy.

Thứ ba, tư,

ngày 10, 11

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ năm,

ngày 12

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp mặt chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2019.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thứ sáu,

ngày 13

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 33.

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai,

ngày 16

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quý IV/2019.

Chiều:- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 12/2019.

        - Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng tư vấn cấp huyện xét khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố theo Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 17

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ huyện năm 2019.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ ra mắt điểm tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc.

Thứ tư

ngày 18

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào cựu chiến binh huyện năm 2019.

Chiều:- Hội ý Thường trực Huyện ủy.

         - Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo 35 của huyện tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thứ năm

ngày 19

Sáng:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) tại Tỉnh.

        - Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Dân vận quý IV/2019.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quý IV/2019.

Từ thứ sáu,

ngày 20

đến thứ hai,

ngày 23

Thường trực Huyện ủy thăm một số tổ chức, chức sắc công giáo, tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019.

Thứ sáu,

ngày 20

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) tại huyện.     

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Đảng quý IV/2019.

Thứ hai,

ngày 23

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.  

Chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, tư,

ngày 24, 25

 Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 9-HĐND huyện (khóa VIII).

Thứ tư,

ngày 25

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về tổng kết công tác tôn giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thứ năm,

ngày 26

Sáng:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 12/2019.

         - Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng kết năm 2019.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối Huyện ủy tháng 12/2019.

Thứ sáu,

ngày 27

Sáng:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy làm việc với UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân.

       - Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động huyện năm 2019.

Chiều:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2019.

        - Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân huyện  năm 2019.

Thứ hai,

ngày 30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ ba,

ngày 31

Sáng: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Chiều:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực tháng 12/2019.

          - Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về tổng kết cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2019.

Kèm theo file.