Tin tức

Hàm Thuận Bắc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2020

Sáng  ngày 10/01/2020, UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân trong huyện, phong trào thi đua ở Hàm Thuận Bắc tiếp tục được duy trì và phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện cơ bản đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; trong đó, nổi bật là thu ngân sách nhà nước và giá trị đầu tư xây dựng cơ bản vượt cao so kế hoạch…. Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố” ở huyện thực sự lan tỏa, tạo khí thế thi đua rộng khắp ở các địa bàn dân cư; nhân dân hăng hái tham gia đóng góp sức người, sức của hoàn thành nhiều công trình, phần việc với trị giá hàng chục tỷ đồng… và giải quyết kịp thời các nhu cầu bức xúc ở địa phương.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 với 14 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 165.000 tấn; thu ngân sách 342 tỷ đồng; giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt 500 tỷ đồng;  giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% và có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới;…

Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức cho các Cụm khối thi đua ký kết giao ước thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, UBND huyện cũng biểu dương khen thưởng 7 tập thể dẫn đầu và 3 tập thể dẫn nhì Cụm khối thi đua thuộc huyện; 32 tập thể và 101 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019./.