Tin tức

Tuy Phong: Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 14/01/2020, Huyện ủy Tuy Phong tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). 

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, với các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ; báo cáo những kết quả nổi bật về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); phát biểu của đảng viên trẻ và trao huy hiệu Đảng 60, 45, 40 năm cho 8 Đảng viên đợt 3/2/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dân-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng suốt chặng đường cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng là giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước và của huyện nhà, trước hết là những kết quả đạt được trong năm 2019; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Huyện ủy Tuy Phong còn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020; thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận; thăm, chúc Tết Nguyên đán các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu và các đơn vị làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp tết và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng gắn với mừng Xuân Canh Tý 2020….