Tin tức

Hàm Thuận Bắc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố”

Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc vừa mở hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 11/11/2014 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố”.

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU.

Qua hơn 3 năm triển khai, thực hiện Đề án, gắn với củng cố, sắp xếp nhân sự chi ủy, chi bộ, chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung sinh hoạt có trọng tâm, sắp xếp trình tự, không để chồng chéo, tạo thuận lợi cho việc ghi biên bản và thảo luận; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên để động viên, nhắc nhở, giáo dục; đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ, nhất là những nhiệm trọng tâm, bức xúc và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên do chi bộ phân công, kịp thời phê bình, nhắc nhở những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm.

Đề án cũng phát huy khá tốt vai trò của nhiều bí thư chi bộ thôn, khu phố trong điều hành sinh hoạt chi bộ, như chủ động gợi ý để đảng viên thảo luận, bàn bạc, đánh giá sâu kỹ, toàn diện công tác lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề mới phát sinh và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng để có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp trên giải quyết, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, hướng đảng viên vào thảo luận những vấn đề trọng tâm, bức xúc, khắc phục tình trạng thảo luận dàn trãi, tranh luận những vấn đề không thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Từ đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên chuyển biến hơn trước, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, khu phố nâng lên, lãnh đạo có kết quả nhiệm vụ chính trị đề ra. Năm 2017 số chi bộ thôn, khu phố đạt trong sạch, vững mạnh chiếm 40,7%, tăng 9,3% so với trước khi triển khai Đề án.