Tin tức

Hàm Thuận Bắc: Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cơ sở năm 2018

Từ ngày 05 đến ngày 06/8/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cho 74 cán bộ đoàn cơ sở.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cơ sở năm 2018.

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới; Kỹ năng trình bày và nói trước đám đông của người cán bộ đoàn; Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ, sổ sách và thể thức văn bản của Đoàn; Hướng dẫn kỹ năng tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm.

Qua lớp bồi dưỡng này, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở được trang bị bổ sung những kiến thức nghiệp vụ cần thiết, những kiến thức mới về công tác điều hành, đặc biệt là những kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao kỹ năng công tác góp phần vào công tác phát triển phong trào Đoàn ở cơ sở.