Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 5 năm 2021

-----

Thứ ba,

ngày 04

Bí thư Huyện ủy tiếp dân

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy kiểm tra tình hình ở các xã, thị trấn phụ trách.

Thứ tư,

ngày 05

- Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tập huấn kỹ năng cho ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ năm,

ngày 06

Sáng: - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử ở thị trấn Ma Lâm.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử ở xã Hàm Chính.

Thứ sáu,

ngày 07

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, giảng bài Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Thứ bảy, ngày 08

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND huyện vận động bầu cử ở xã Hàm Trí.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND huyện vận động bầu cử ở xã Thuận Hòa.

 

Thứ hai,

ngày 10

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn kiểm tra công tác bầu cử.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh (từ 14 giờ - 15 giờ).

Thứ ba

ngày 11

Sáng: Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Chiều: - Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự họp Ban bầu cử số 2 Quốc hội khóa XV tại thành phố Phan Thiết.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ tư,

ngày 12

Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Thứ năm,

ngày 13

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban bầu cử huyện.

Thứ sáu,

ngày 14

Sáng: Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử ở xã Hàm Đức.

Thứ bảy, ngày 15

Sáng: - Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử ở xã Hàm Liêm.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử ở thị trấn Phú Long.

 

Thứ hai,

ngày 17

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Sau đó, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình công tác cán bộ.

 

Chiều: Thường trực Huyện ủy họp Ủy ban bầu cử huyện nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và tiến độ tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của người ứng cử (từ 14 giờ - 15 giờ 15 phút). Sau đó, Thường trực Huyện ủy, Thường trực BCĐ và Ủy ban bầu cử huyện họp trực tuyến với Ủy ban bầu cử tỉnh (từ 15 giờ 30 phút - 17 giờ).

Thứ ba, ngày 18

Sáng: Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Chiều: - Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Thường trực Huyện đoàn về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trong thời gian đến.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự họp Ban bầu cử số 2 Quốc hội khóa XV tại huyện.

Thứ tư,

ngày 19

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 5/2021.

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với đồng chí Nguyễn Hoài Anh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện.

Thứ năm, sáu, bảy

ngày 20, 21, 22

Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Chủ nhật, ngày 23

Thường trực Huyện ủy đi bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng: Thường trực Ủy ban bầu cử huyện họp trực tuyến với Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (từ 10 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút).

Chiều: Thường trực Ủy ban bầu cử huyện họp trực tuyến với Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (từ 16 giờ - 17 giờ).

Thứ hai,

ngày 24

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 5/2021.

 

Thứ ba,

ngày 25

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: - Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ và Công đoàn khối Huyện ủy tháng 5/2021.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Ban bầu cử số 2 Quốc hội khóa XV tại thành phố Phan Thiết.

Thứ tư,

ngày 26

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ thuộc các cấp ủy cơ quan, đơn vị huyện.

Thứ năm,

ngày 27

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 5/2021.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 5/2021.

Thứ sáu,

ngày 28

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Chương trình “Ngày hội tư vấn việc làm cho thanh niên huyện Hàm Thuận Bắc năm 2021”.

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với UBND huyện và các ngành liên quan về tình hình hoạt động của các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Thứ bảy, ngày 29

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên các trường THPT trên địa bàn huyện và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Thứ hai,

ngày 31

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực và nghe các ngành chức năng của huyện báo cáo công tác nội chính, kiểm soát ma túy, ngăn chặn hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen và phòng, chống tham nhũng tháng 5/2021.

KÈM FILE


Các tin khác