Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 8 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 8 năm 2021

-----

Thứ hai,

ngày 02

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Thứ ba,

ngày 03

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy kiểm tra tình hình ở các xã, thị trấn phụ trách.

Thứ tư, năm, sáu; ngày 04, 05, 06

Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra tình hình ở cơ sở; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ hai,

ngày 09

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 10,

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư, năm, ngày 11, 12

Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra tình hình ở cơ sở; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ sáu,

ngày 13

Sáng: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện về một số nội dung có liên quan đến ngành.

Thứ hai,

ngày 16

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Thứ ba, tư, năm; ngày 17, 18, 19

Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp lần thứ hai-HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư,

ngày 18

Sáng: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Hiệp về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Chính về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Thứ năm,

ngày 19

Sáng: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Trí về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thuận Minh về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Thứ sáu,

ngày 20

Sáng: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Ma Lâm về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 8/2021.

Từ thứ sáu, ngày 20 đến thứ tư, ngày 25

Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri.

Thứ hai,

ngày 23

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 8/2021.

Thứ ba,

ngày 24

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 8/2021.

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 8/2021.

Thứ tư,

ngày 25

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối cơ quan Huyện ủy tháng 8/2021.

Thứ năm,

ngày 27

Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14.

Thứ hai,

ngày 30

Sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12.

Thứ ba,

ngày 31

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực gắn với nghe các ngành chức năng của huyện báo cáo công tác nội chính, kiểm soát ma túy, ngăn chặn hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen và phòng, chống tham nhũng tháng 8/2021.

KÈM FILE


Các tin khác