Tin tức

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện

Sáng ngày 13/8/2021, đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện về tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác của ngành 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2021. 

Tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những nổ lực, cố gắng của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện thời gian qua, đã cùng với tập thể Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Huyện ủy, UBND huyện và ngành cấp trên giao, đạt nhiều kết quả, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt khá cao.

          Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã thống nhất cao với các nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện đề ra trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần lưu ý sau: Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Huyện ủy, UBND huyện và ngành cấp trên giao trong năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất. Trong đó, về an toàn giao thông phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí; về tổ chức bộ máy rà soát, có kế hoạch, báo cáo đề xuất với ngành cấp trên sắp xếp, kiện toàn đảm bảo hoạt động hiệu quả. Mặt khác, phải hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ công an, nhất là lực lượng tăng cường về xã và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong nội bộ lực lượng ngành.

          Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng với sự nổ lực, cố gắng, quyết tâm  của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm đề ra.


Các tin khác