Tin tức

Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị

Ngày 18 và 19/8/2021, đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Hàm Chính và Hàm Trí về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực cố gắng của tập thể Thường trực Đảng ủy các xã, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện về công tác tiếp dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian qua, nhất là Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đạt nhiều kết quả. Đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, lưu ý một số nhiệm vụ cần phải tập trung trong thời gian tới đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị gắn với Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phải thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân theo đúng Quy định 11 nêu trên và Luật Tiếp công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và của cấp trên giao; xử lý có kết quả các vụ việc nổi cộm, tồn đọng, bức xúc của dân (nếu có). Trong đó, lưu ý phải thực hiện tốt công tác bảo mật người tố cáo theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, khách quan ý kiến đóng góp của nhân dân thông qua hòm thư góp ý đặt tại trụ sở xã. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất theo đúng thời gian quy định về tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân địa phương mình./.


Các tin khác