Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 9 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 9 năm 2021

 

Thứ tư,

ngày 01

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy kiểm tra tình hình ở các xã, thị trấn phụ trách.

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ năm, thứ sáu;

ngày 02, 03

Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Thứ hai, ngày 06

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Văn phòng Huyện ủy về một số vấn đề trong phân công nhiệm vụ cho công chức.

Thứ ba,

ngày 07

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12.

Thứ tư, năm, sáu ngày 08, 09, 10

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ hai,

ngày 13

Thường trực Huyện ủy kiểm tra cơ sở.

Thứ ba, ngày 14

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.

Thứ tư,

ngày 15

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

 

Thứ năm,

ngày 16

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ sáu,

ngày 17

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp Thường trực HĐND, UBND huyện với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực UBMT TQVN huyện xem xét ý kiến kiến nghị của cử tri.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý III/2021.

Thứ hai,

ngày 20

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 9/2021.

Thứ ba, ngày 21

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe các ngành chức năng huyện báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng đầu năm 2021.

Thứ tư,

ngày 22

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Dân vận quý III/2021.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 9/2021.

Thứ năm, ngày 23

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện 9 tháng đầu năm 2021.

 

Thứ sáu, ngày 24

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 9/2021.

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 9/2021.

Thứ hai,

ngày 27

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Đảng quý III/2021.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp chi bộ và công đoàn khối cơ quan Huyện ủy tháng 9/2021.

Thứ ba,

ngày 28

Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 3-HĐND tỉnh khóa XI.

Thứ tư,

ngày 29

Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15.

Thứ năm,

ngày 30

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực tháng 9/2021.

 

KÈM FILE


Các tin khác