Tin tức

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KIỂM TRA VIỆC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÓ LIÊN QUAN TẠI ĐẢNG ỦY XÃ HỒNG SƠN

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Sáng ngày 28/9/2021, Đoàn Kiểm tra số 2 được thành lập theo Quyết định số 566-QĐ/HU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Cao Văn Bảy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT TQVN huyện làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc ban hành và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; việc ban hành Chương trình hành động và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng ủy xã Hồng Sơn. Cùng đi còn có các đồng chí thành viên trong Đoàn.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Bảy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT TQVN huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực cố gắng của tập thể Đảng ủy xã Hồng Sơn, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và việc thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan đạt nhiều kết quả. Đáng chú ý là mặc dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện nói chung và xã Hồng Sơn nói riêng, nhưng Đảng ủy xã đã có nhiều giải pháp để quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên. Đồng thời, ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và xây dựng Chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 khá toàn diện và kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, lưu ý một số nhiệm vụ cần phải tập trung trong thời gian tới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện có kết quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để đề ra; chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, kế hoạch của Đảng ủy; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy chế làm việc của các chi bộ, quy chế phối hợp giữa chính quyền, mặt trận, các đoàn thể…Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Các tin khác