Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 10 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 10 năm 2021


 

Thứ sáu,

ngày 01

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

- Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy kiểm tra tình hình ở các xã, thị trấn phụ trách.

Sáng: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị phát động phong trào thi đua và triển khai kế hoạch xây dựng và bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống Covid-19.

Thứ hai,

ngày 04

Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ ba,

ngày 05

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị; chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ tư,

ngày 06

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy về chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết 9 tháng đầu năm 2021; công tác cán bộ, đảng vụ.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giảng bài Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thứ năm

ngày 07

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giảng bài Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thứ sáu,

ngày 08

Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp Thường trực HĐND với các Tổ đại biểu HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ ba HĐND huyện.

Thứ hai,

ngày 11

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện và các ban, ngành huyện liên quan về công tác BHXH, BHYT, BHTN quý III/2021.

Thứ ba,

ngày 12

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị lần thứ 13-Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII) kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021.

Thứ tư, ngày 13

Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15.

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hồng Sơn theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ tư, năm;

ngày 13, 14

Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021.

Thứ năm,

ngày 14

Sáng: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hồng Liêm theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thuận Hòa theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu,

ngày 15

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đa Mi theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã La Dạ theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ hai,

ngày 18

Sáng: - Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Liêm theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đông Giang theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: - Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Hiệp theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đông Tiến theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ ba,

ngày 19

Sáng: - Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Phú Long theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Thuận Hòa.

Chiều: - Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Phú theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Đức theo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ tư,

ngày 20

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hàm Chính.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Hàm Trí.

Thứ năm,

ngày 21

Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hàm Đức.

Chiều: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Ma Lâm.

Thứ sáu,

ngày 22

Sáng: Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 10/2021.

Chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ hai,

ngày 25

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối cơ quan Huyện ủy tháng 10/2021.

Thứ ba,

ngày 26

Chiều: Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 10/2021.

Thứ tư, ngày 27

Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở năm 2021.

Thứ năm, ngày 28

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị tăng cao.

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực, gắn với nghe các ngành chức năng của huyện báo cáo công tác nội chính, kiểm soát ma túy, ngăn chặn hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen và phòng, chống tham nhũng tháng 10/2021.

Thứ sáu, ngày 29

Đồng chí Ung Văn Tám-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 4-HĐND tỉnh khóa XI.

KÈM FILE


Các tin khác