Tin tức

Đồng chí Huỳnh Văn Phong - Trung úy, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận điển hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các mô hình hay trong công tác dân vận

.

Đồng chí Huỳnh Văn Phong - Trung úy, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận

     Phú Quý là một huyện đảo xa xôi cách đất liền khoảng 56 hải lý, được xác định là đảo tiền tiêu, hậu cứ cho quần đảo Trường sa. Để góp phần nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước ta và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên đảo.

     Thấm nhuần phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu và làm cho dân tin”. Qua 5 năm thực hiện phong trào “Dân vận khéo” bản thân tôi đã cùng với các ban ngành địa phương tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài” được 48 buổi/3.820 lượt. Kết quả từ năm 2018 đến này trên địa bàn không còn phương tiện đánh bắt xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Cùng với tập thể Chi đoàn cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng các chương trình như: “Nâng bước em tới trường”, qua đó đỡ đầu cho 02 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000đ/tháng/01 cháu; mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm cho người nghèo”; mô hình “Ngôi nhà xanh” tiếp bước em đến trường tổ chức trao 27 suất học bổng với tổng trị giá 13.500.000đ… Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài của ngư dân; xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đảo Phú Quý; tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

     Với những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Bản thân tôi đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

     Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn tồn tại như: Vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài, việc sử dụng chất nổ, xung điện trong đánh bắt hải sản vẫn còn tìm ẩn nhiều nguy cơ cao. Tình trạng thanh niên sử dụng các chất ma túy diễn biến phức tạp.

     * Nguyên nhân: Một bộ phận nhân dân chưa nêu cao nhận thức trong chấp hành pháp luật. Một bộ phận thanh niên còn đua đòi, ăn chơi nên sử dụng các chất ma túy.

     Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” là lời dạy sâu sắc vẫn còn nguyên giá trị đối với ngành công tác dân vận hiện nay. Để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao; qua quá trình thực tiễn công tác, tôi đề xuất một số nội dung giải pháp như sau:

     Một là, thường xuyên nghiên cứu học tập, gương mẫu đi đầu trong công việc; thực hiện tốt giữa nói và làm để quần chúng nhân dân học tập và noi theo. Trước khi tổ chức tuyên truyền, vận động phải nắm chắc tâm tư nguyện vọng, tình cảm của nhân dân, nắm rõ từng đối tượng, đặc điểm tâm sinh lý, qua đó xác định thời điểm, lựa chọn nội dung, phương pháp tổ chức, tuyên truyền phù hợp.

     Hai là, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị và phối hợp với các ban ngành địa phương làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động quần chúng nhân dân. Đối với tuyên truyền riêng lẻ, đặc biệt thực hiện theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “gõ cửa từng nhà” để vận động. Thực hiện tốt nội dung “đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình”, tích cực truyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội,... qua đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân;vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và công cuộc đổi mới.

     Ba là, Triển khai thực hiện và duy trì có hiệu quả các mô hình giúp dân như: “Ngôi nhà xanh” tiếp bước em đến trường; mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm cho người nghèo”,… huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp. Qua đó, góp phần giúp đỡ các gia đình khó khăn có kinh phí trang trải để các em có cơ hội được đến trường.

     Bốn là, Phát huy vànhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tạo sự khích lệ về mặt tinh thần và lan tỏa những giá trị tốt đẹp./.


Các tin khác