Tin tức

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sáng ngày 12/10/2021, Tổ kiểm tra số 01 - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức kiểm tra tại cơ quan Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đồng chí Bố Thị Xuân Linh - UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi kiểm tra

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2021, Tổ kiểm tra số 01 - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh do đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Tổ trưởng đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC (từ đầu năm 2020 đến nay) tại cơ quan Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo cơ quan tỉnh Hội – đồng chí Võ Quang, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện QCDC của đơn vị trong thời gian qua và làm rõ thêm những vấn đề mà đoàn kiểm tra quan tâm như: Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên; trách nhiệm nêu gương, vai trò tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cấp ủy, người lãnh đạo; tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm; thực hiện chế độ hội họp, đối thoại, tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch công tác, sử dụng kinh phí; thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan…

Chủ trì buổi kiểm tra, đồng chí Bố Thị Xuân Linh sơ bộ kết luận, ghi nhận những nỗ lực khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 và kết quả quán triệt, lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở của đơn vị trong hơn 01 năm qua. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Cấp ủy, Đảng đoàn, thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng các văn bản, quy định về QCDC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); củng cố, phát huy tốt vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo, kiểm tra Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Hội CCB cấp huyện; tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ…

                                                                Ban Tuyên giáo-CCB


Các tin khác