Tư liệu

Image

Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  • BTG
  • /
  • 20.1.2021 - 22:52

Thực hiện Công văn số 138-CV/BTGTU, ngày 06/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, Mặt trận, đoàn thể và các cơ quan tuyên truyền huyện quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

Danh sách văn bản

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

391-CV/HU 14/10/2021 Tải về
2

KẾ HOẠCH thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

42-KH/HU 11/10/2021 Tải về
3

Nâng hiệu quả công tác kết nghĩa.

17 -CV/BDVHU 04/08/2021 Tải về
4

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ (10/10/1911 - 10/10/2021)

DCHD 21/09/2021 Tải về
5

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

DCHD 21/09/2021 Tải về
6

HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)

13- HD/BTGHU 21/09/2021 Tải về
7

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

11-CNBDV 26/04/2021 Tải về
8

KẾ HOẠCH triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

31-KH/HU 18/05/2021 Tải về
9

KẾ HOẠCH triển khai thực hiện công tác văn hóa – văn nghệ năm 2021

29- KH/HU 14/05/2021 Tải về
10

KẾ HOẠCH thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

26-KH/HU 06/05/2021 Tải về
11

KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

27-KH/HU 10/05/2021 Tải về
12

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 - 05/6/2021)

10-HD/BTG 06/05/2021 Tải về
13

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

04-HD/BTG 04/02/2021 Tải về
14

THÔNG BÁO về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cơ quan, đơn vị khối Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2021

32-TB/BTCHU 15/04/2021 Tải về
15

CHỈ THỊ VỀ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI DÂN HÀM THUẬN BẮC KHÔNG XẢ RÁC THẢI BỪA BÃI"

02-CT/HU 31/03/2021 Tải về
16

KẾ HOẠCH PHỐI HỘP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VÂN NĂM 2021

04-KH/BDVHU 22/03/2021 Tải về
17

KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN TRÊN LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH CÁC XÃ THỊ TRẤN NĂM 2021

02-KH/BCĐ 15/03/2021 Tải về
18

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC DÂN VẬN QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021

01-KH/BCĐ 15/03/2021 Tải về
19

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO; PHÂN GIỚI, CẤM MỐC VÀ QUẢN LÝ BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN NĂM 2021

07-HD/BTGHU 11/03/2021 Tải về
20

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện) xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021

Số 01 -KH/BCĐ 02/25/2021 Tải về
21

HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

Số 06- HD/BTGHU 01/25/2021 Tải về
22

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp liên tịch giữa các ban, ngành đối với mặt trận, các đoàn thể chính trị các cấp

Số 188-CV/HU 01/21/2021 Tải về
23

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XII VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

01 KH/BDVHU 13/10/2020 Tải về
24

hực hiện Kế hoạch số 182-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"

211-KH/HU 04/15/2020 Tải về
25

Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân vận Quốc phòng - An ninh huyện

1678-QĐ/HU 03/10/2020 Tải về
26

Phối hợp công tác Dân vận Quốc phòng - An ninh năm 2020

15-KH/BCĐ 03/17/2020 Tải về
27

thực hiện Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng trong tình hình mới

205-KH/HU 03/27/2020 Tải về
28

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Hàm Thuận (08/4/1975-08/4/2020)

446 -CV/BTGHU 03/03/2020 Tải về
29

Hướng dẫn nội dung trang trí khánh tiết đại hội, gắn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

49 -HD/BTGHU 03/16/2020 Tải về
30

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020

48- HD/BTGHU 02/03/2020 Tải về
31

Mẫu cam kết thực hiện Chuyên đề năm 2020

449-CV/BTGHU 03/12/2020 Tải về
32

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Hàm Thuận (08/4/1975-08/4/2020)

446 -CV/BTGHU 03/03/2020 Tải về
33

Chấn chỉnh việc trang trí khánh tiết tại Đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

445-CV/BTGHU 02/28/2020 Tải về
34

Triển khai Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2020

03-KH/BCĐ 02/03/2020 Tải về
35

Theo dõi và xem phim tài liệu “Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

1689-CV/HU 12/02/2020 Tải về
36

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

1680 -CV/HU 05/02/2020 Tải về
37

Gửi Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

1680 -CV/HU 05/02/2020 Tải về
38

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

1678 -CV/HU 05/02/2020 Tải về
39

Đôn đốc việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử Đảng

1678 -CV/HU 05/02/2020 Tải về
40

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

04-KH/BCĐ 05/02/2020 Tải về
41

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra

1662-CV/HU 03/02/2020 Tải về
42

Triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU năm 2020

1661-CV/HU 03/02/2020 Tải về
43

giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho Mặt trận, các đoàn thể huyện

1578-QĐ/HU 06/01/2020 Tải về
44

tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), gắn với kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và mừng Xuân Canh Tý 2020

193-KH/HU 12/30/2019 Tải về
45

Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020

1642 -CV/HU 02/01/2020 Tải về
46

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý-2020

1641-CV/HU 02/01/2020 Tải về
47

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống

1588-CV/HU 11/11/2019 Tải về
48

thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế"

187-KH/HU 11/14/2019 Tải về
49

thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

186-KH/HU 11/14/2019 Tải về
50

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"

184-KH/HU 10/31/2019 Tải về
51

Gửi Đề cương tuyên truyền

420-CV/BTGHU 05/10/2019 Tải về
52

thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

181-KH/HU 05/10/2019 Tải về
53

Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019.

1558-CV/HU 11/10/2019 Tải về
54

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

175-KH/HU 09/19/2019 Tải về
55

tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

43-HD/BTGHU 05/15/2019 Tải về
56

Tuyên truyền Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

1418-CV/HU 05/15/2019 Tải về
57

Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

04-QC/HU 02/05/2019 Tải về
58

ĐỀ CƯƠNG TRUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM (PHÍA ĐÔNG) ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ĐC/BTGHU 10/05/2019 Tải về
59

triển khai thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

159-KH/HU 04/26/2019 Tải về
60

công tác tháng 5 năm 2019

58-CTr/HU 04/26/2019 Tải về
61

Chương trình công tác tháng 3 năm 2019

55-CTr/HU 04/03/2019 Tải về