Tin tức

Image

Huyện Hàm Thuận Bắc xử lý ổ dịch Covid-19 tại thôn 5, xã Hàm Đức

  • BC
  • /
  • 27.10.2021 - 14:29

Lúc 0 giờ ngày 27/10/2021, UBND huyện Hàm Thuận Bắc thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời để xử lý ổ dịch tại thôn 5, xã Hàm Đức trong thời gian tối thiểu 7 ngày đối với toàn thôn 5 và thôn 6 (trừ xóm 1 và xóm 4) xã Hàm Đức với 1.692 hộ/6.666 khẩu. Theo đó, UBND huyện thành lập 02 Chốt kiểm soát ra/vào vùng cách ly y tế, 01 Tổ cơ động tuần tra, kiểm soát và 01 Trạm Y tế lưu động, đồng thời chỉ đạo UBND xã Hàm Đức thành lập các Đội hỗ trợ, cứu trợ người dân trên địa bàn thôn 5, thôn 6.