Image

Huyện Hàm Thuận Bắc xử lý ổ dịch Covid-19 tại thôn 5, xã Hàm Đức

  • BC
  • /
  • 27.10.2021 - 14:29

Lúc 0 giờ ngày 27/10/2021, UBND huyện Hàm Thuận Bắc thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời để xử lý ổ dịch tại thôn 5, xã Hàm Đức trong thời gian tối thiểu 7 ngày đối với toàn thôn 5 và thôn 6 (trừ xóm 1 và xóm 4) xã Hàm Đức với 1.692 hộ/6.666 khẩu. Theo đó, UBND huyện thành lập 02 Chốt kiểm soát ra/vào vùng cách ly y tế, 01 Tổ cơ động tuần tra, kiểm soát và 01 Trạm Y tế lưu động, đồng thời chỉ đạo UBND xã Hàm Đức thành lập các Đội hỗ trợ, cứu trợ người dân trên địa bàn thôn 5, thôn 6.

HỌC TẬP BÁC

QUẢNG CÁO