Mặt trận huyện

Image

THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CHO CÁC CƠ SỞ THỜ TỰ VÀ NGƯỜI UY TÍN NHÂN DỊP TẾT KATÊ 2021

  • Mặt trận huyện.
  • /
  • 16.10.2021 - 9:9

Nhân dịp tết KaTê năm 2021 của Đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn, Ngày 13/10/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cơ sở thờ tự và người có uy tín là Người Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn huyện.